Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Bảy 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,23-27