Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Sáu 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 8, 1-4