Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 28 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,15-20