Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 27 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,6.12-14