Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Sáu 26 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,1-5