Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Sáu 22 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,7-15