Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 21 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 6,1-6.16-18