Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 20 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,43-48