Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Sáu 19 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,38-42