Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Sáu 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,33-37