Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Sáu 16 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 27-32