Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Sáu 15 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,20-26