Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Sáu 10 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 38-44