Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Sáu 9 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 35-37