Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Sáu 8 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,28b-34