Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Sáu 7 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,18-27