Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Sáu 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12, 13-17