Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Sáu 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 12,1-12