Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Sáu 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,19-23