Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Sáu 1 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,20-26