Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 31 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17,11b-19