Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Năm 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 17, 1-11a