Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Năm 29 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,29-33