Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 25 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 16,16-20