Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 18 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15, 9-11