Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 17 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 15, 1-8