Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Năm 16 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,27-31a