Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Năm 15 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14, 21-26