Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-12