Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Năm 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,7-14