Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Năm 12 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 14,1-6