Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 11 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13,16-20