Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Năm 10 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 12, 44-50