Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Năm 7 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 10, 1-10