Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Năm 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6, 60-69