Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Năm 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 6,44-51