Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 30 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,13-35