Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tư 27 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 3, 31-36