Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tư 22 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
(Mc 16, 9-15)