Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Tư 16 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,1-9