Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tư 15 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 28, 1-10