Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Tư 14 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 18,1-19,42