Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tư 13 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13, 1-15