Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tư 11 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 13, 21-33.36-38