Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Tư 10 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 12, 1-11