Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Tư 6 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 51-59