Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Tư 5 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 31-42