Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Tư 4 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 8, 21-30