Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Tư 1 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 7, 40-53