Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Ba 31 2017

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,1-2.10.25-30